Hvad er LPG?

LPG (liquid petroleum gas), også kendt som Autogas, er en af de mest miljøvenlig energikilder der findes. Gassen udvindes ved raffinering af rå-olie.

Gassen forurener hverken jord eller grundvand, og har ingen negativ indvirkning på miljøet. Den indeholder nemlig kun meget små mængder svovl og ingen miljøgifte som f.eks. bly eller tungmetaller. Fuldstændig forbrænding af gassen afgiver kun vand og CO2.

Hvorfor vælge LPG?

Udover de åbenlyse miljøfordele man får med LPG, så er en åbenlys fordel at teknologien allerede har været fremme i en årrække. Alle produkter er gennemtestet og den dyre test- og indkørselsperiode er for længst overstået.

Anlæg og komponenter er her i dag og har været brugt i flere år nu i Europa. Det betyder samtidig at priserne er faldet betydeligt siden autogas’ indtog på markedet. I Europa alene findes der 36.000 anlæg til påfyldning af LPG, hvilket også er medvirkende til at alle småfejl, der måtte have været i processen, er fjernet.

Forventningerne til LPG

Fremtiden for LPG ser meget lys ud. På få år er antallet af billister der vælger LPG og dermed antallet af LPG udleveringssteder steget eksplosivt overalt i Europa. Danmark har ikke været gode nok til at tage denne brændstof form til sig, men det ændrer ikke på potentialet er enormt.

Attraktive rammebetingelser, i f.eks. Tyskland, har betydet at en række bilproducenter arbejder målrettet med autogas til transportindustrien. Blandt andre Opel, Ford og Skoda producerer gasdrevne biler på linje med benzin- og dieselbiler. De gasdrevne biler er, i modsætning til tidligere tiders skrøner, driftssikre, og dækker de samme forbrugerbehov som traditionelle benzin- og diesel.

Autogas i den tunge transport

Gas kan også spille en rolle i den tunge transport. Her kan gas anvendes på to måder:

• Dedikerede gaskøretøjer
• LPG-diesel mix

De dedikerede gaskøretøjer til tung transport er mest anvendt til busser, som har en aktionsradius på 450-500 km pr. optankning. Eksempelvis kører der ca. 300 gasdrevne busser i Wien; en række skolebusser i USA og Canada kører også på gas, ligesom at UPS i USA for nyligt har investeret 70$ mio i 1.000 nye dedikerede gaskøretøjer.
LPG-diesel mix er en kombinationsløsning, hvor gas kan erstatte op til 40 % af diesel forbruget. Motoren bliver konverteret til, at kunne bruge gas, så den kan køre på LPG-diesel mix. Hvis køretøjet skulle løbe tør for gas, kan det uden problemer fortsætte på diesel.

Målgruppen for LPG-diesel mix er typisk lastbiler med en last på over 16 tons, som kører regional transport og potentielt fjerntransport. Kombination gør det muligt at bibeholde trækkraft og have brændstof til lang distance. Typiske vil implementering foregår ved en ombygning af eksisterende diesel lastbiler.

Gas er et renere fossilt brændsel end diesel. I blanding af LPG i diesel giver derfor også positive klimaeffekter:

• Op til 5 % reduktion af CO2
• Op til 30 % reduktion af partikler
• Op til 8 % reduktion af NOx

 

LPG Stander
LPG Tanke
LPG pistoler
Rørføring

Standeren er kompatibel med alle management systemer der måtte bruges ved tankstationer og samtlige komponenter er specieldesignet til brug ved LPG.

Tanken kommer i en række standard størrelser, men kan også tilpasses det enkelte projekt. Tankene kan fås både som over- og underjordiske løsninger og leveres som standard med al nødvendig armatur.

Som standard er tankene godkendt til 15,6 bar inkl. sikkerhedsventiler.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette fleksible, enkeltvæggede, rør fjerner behovet for de vanskelige svejsninger man tidligere har benyttet sig af. LPG thermoflex røret er tilgængeligt i flere størrelser rangerende fra DN20, DN25 og DN32.