Hvad er AdBlue?

AdBlue ® er en væske, der benyttes til nyere dieselmotorer for at mindske udslippet af skadelige partikler. På trods af sit navn er væsken transparent og har på køretøjer som kræver AdBlue ®, sin egen tank i nærheden af køretøjets dieseltank.

AdBlue ® fungerer ved, at væsken sprøjtes ind i køretøjets udstødningssystem, hvor den passerer katalysatoren og nedbryder udstødningsgassen til ufarligt vand og kvælstof.

Væsken består af 32,5% urea og 67,5% demineraliseret vand. Væsken er giftfri og sikker at håndtere.

Hvorfor AdBlue?

Stramninger af de europæiske emissionsgrænseværdier for tunge køretøjer, har stærkt forøget efterspørgslen af AdBlue ® tankstationer.

Som følge af Euro 6, der er trådt endeligt i kraft ved indgangen til 2015, skal alle køretøjer med dieselmotorer opfylde væsentligt strengere krav til emissioner af nitrgenoxider. Eksempelvis skal emissioner fra personbiler og andre køretøjer til transport ligge under 80 mg/km, hvilket er yderligere 50% under end i Euro 5.

Så fra 2015 forventer vi en kraftig fremgang i efterspørgslen af AdBlue.

Spørgsmålet er så, er du klar til at imødekomme denne efterspørgsel eller skal kunderne gå til din konkurrent?

Hvad kan FTC tilbyde?

AdBlue ® vil ødelægge almindeligt påfyldningsudstyr, da det er meget ætsende. Samtidigt er det stærkt temperaturfølsomt og krystalliserer i berøringmed luft. Mindre urenheder kan let beskadige det dyre katalytiske system.

FTC A/S har over de sidste år ledt efter de bedste løsninger til at klare denne vanskelige opgave. SK700-II AdBlue ® sortimentet, er blot et produkt der løser opgaven som ønsket. SK700-II, der nu fås i ATEX, er unikt designet og tests har vist at det opfylder de strenge krav i forbindelse med AdBlue ® påfyldning. Det vil passe problemfrit med resten af jeres løsninger og systemer på forpladsen.

Mindre kan sandelig også gøre det, og vi har løsninger til enhver opgave.

Billedet viser det første anlæg ud af 50, som i slutningen af 2014 blev sat op i Italien. Anlægget er solgt til __, som har udbudt til i en leasing løsning til …

Integreret

Standalone

Low-tech

adblue_tank

Robust stander

Atlas_def

SK-700 II standeren kan fås med op til 7 forskellige produkter. Dvs. du både har benzin, diesel, adblue og LPG samlet i én stander.

En sådan løsning kan være interessant i forbindelse med nye stationer, større renoveringer eller udskiftning af eksisterende standere.

Stand-alone løsningen er en utrolig fleksibel løsning, da det leveres som et plug n play anlæg. Anlægget kan placeres efter behov og standeren kan indrettes med enten 1 eller 2 pistoler.

Denne løsning er ideel til en virksomhed, hvor der ikke er behov for større fleet management systemer. Man får et køreklart system med tank, tælle apparat, slange, pistol og pumpe.

DEF standeren er speciel designet til at kunne håndtere lidt af hvert.

Standeren er bygget specifikt til et koldt klima og