TANK2EYE | FACILITY MANAGEMENT

Når de har indgår en Facility Management aftale med Tank2eye ApS får De tid og ressourcer til at koncentrere Dem om de faktiske kernekompetencer i Deres egen forretning.

Tank2eye Facility Management

En Facility Management løsning fra Tank2eye er altid fuldstændig kundespecifik.  Valgte services kan derfor altid efterfølgende stoppes og nye kan sættes i værk, og eksisterende services ligeledes løbende ændres, så det passer specifikt til kundens behov.

Udover at håndtere kundens anlæg, drift og vedligeholdelse stiller vi altid teknisk ekspertise til rådighed, så vores kunder ikke selv skal bruge ressourcer hertil.
På baggrund af vores årelange erfaring som driftsansvarlig virksomhed ved vi hvor problematikkerne opstår, og som markedets absolut stærkeste spiller  ved vi altid, hvilke veje nye tendenser bevæger sig.

Torben Jørgensen

Tank2eye Overmontør

27 88 11 07


Brian Sivertsen

Tank2eye Montør

27 88 11 09


Boye Høj

Tank2eye Montør

27 88 11 07


Services

Vedligehold

Vedligeholdelse af diverse standere og komponenter.

Arealpleje

Vedligeholdelse af diverse belægninger samt rengøring efter olie/brændstof spild.

Sikkerhed

Vi overholder sikkerhedsreglerne efter diverse bekendtgørelserne og tjekker at disse er overholdt.

Vi kan desuden være behjælpelige med udvikling af skiltning.

Udarbejdelse af lovpligtig drift journal

Vi udarbejder lovpligtig driftjournaler samt special ønsker.

Filtrering af olie og benzin

Rensning af mindre mængder brændstof med mobilt rensningsanlæg, f.eks. som følge af vand i tanken.

Miljøundersøgelse

Vi udfører orienterende miljøtekniske undersøgelser

Administration

Total administration på server med kunde adgang

Rådgivning

Vi rådgiver ift. optimering af indtjening

Case: Haahr Benzin

Tank2eye har i en årrække stået for al service og vedligehold af Haahr Benzin’s stationer i hele landet.

Aftalen indebærer min. ét besøg om ugen på hver station, hvor der:

  • Alle flader tørres af
  • Al glas pudses
  • Nye handsker og servietter isættes
  • Der tømmes skraldespande
  • Kvitteringsruller skiftes og nulstilles


Aftalen indeholder akut assistance ved f.eks.:

  • Spild ved tankning
  • Manglende kontakt med stationen

Derudover indeholder aftalen 2 halvårlige tjek, hvor der:

  • Rengøring af standerne med højtryksrenser og sæbe
  • Rengøring af brønde og studser
  • Rengøring af betonflader, for spildt diesel

Tank2Eye