Nordic Marine Oil
26. maj 2015
PM Energi | Generator anlæg

Levering af 2 stk. 40” container med henholdsvis 24 m3 og 36 m3 dobbeltvægget diesel tanke til forsyning af 5 stk. generator anlæg.

Tankene leveres med overvågning af hulrummet.
Niveaumålings udstyr til alarm ved lavt niveau.
Niveaumålings udstyr til kontinuerlig niveau måling.
Påfyldning ført til betjeningsniveau incl. kontraventil og kuglehane samt dæksel.
Mekanisk overfyldningssikring.
Antihævert sikring.

Tankene forbindes til generator anlæggene via rørsumpe, som kobles sammen med ¾” dobbetvægget FOG rør som lægges i jorden Via ø110 fuel føringsrør.