Assens marina
22. maj 2015
BIOFUEL – ubemandet anlæg
21. maj 2015

Fuglebjerg Fjernvarme stod over en en udskiftning af deres olietanke, og derfor bliv FTC valgt som totalleverandør til denne opgave.

Der blev etableret ny 50m3 dobbeltvægget ovenjordisk konsoltank, nye forsyningsledninger blev etableret fra tanken til kedelcentralen, vakumovervågning blev installeret i hulrummet på tanken, elektronisk pejling af niveaumåling i tanken, mekanisk overfyldningssikring.

Alle opgaver blev løst i tæt samarbejde med Fuglebjerg fjernvarme og de kommunale myndigheder.