Nordic Marine Oil
26. maj 2015
PM ENERGI – tanke til nødstrømsanlæg
22. maj 2015
BOGENSE HAVN

Bogense havn ønskede nyt tankanlæg da det gamle var i miljømæssig dårlig stand.

I samarbejde med FTC blev nuværende lovgivning og behov gennemgået, således et fremtidigt anlæg vil overholde miljøkrav samt ønsket om selvbetjening.

Resultatet blev en nedgravet dobbeltvægget jordtank på 20 m3 i 2 rum, henholdsvis 10 m3 benzin og 10 m3 diesel.

Der blev installeret overvågning på hulrummet i tanken for leak detektion, elektronisk overfyldningssikring, niveaumålings udstyr for kontinuerligt niveau, mulighed for at detektere vand i tanken, alarmer via email/sms ved Højt/lavt niveau, automatisk bestilling af brændstof, lagerhistorik, fjernsupport.

Dernæst blev der installeret en dobbelt stander af typen Gilbarco Frontier til både diesel og benzin, samt automatisk slangeoprul med 10 meter slange.

Der blev valgt en betalingsenhed af typen Paysys, for mulighed for tankning hele døgnet samt modtagelse af udlandske kreditkort.

FTC var totalentreprenør på hele projektet og etablering blev udført på 3 uger.